Στόχοι βιωσιμότητας ΜΕΓΑ

Η αδιαπραγμάτευτη πορεία μας προς τη βιωσιμότητα χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα μας και τις διαδικασίες παραγωγής τους. Με το στρατηγικό πλάνο Βιωσιμότητας 2050 της ΜΕΓΑ, το οποίο έχουμε ονομάσει Act Green: Redesign – Reduce – Recycle, ανεβάζουμε για ακόμα μια φορά τον πήχη ψηλά, θέτοντας τους παρακάτω στόχους:

Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του Προγράμματος Act Green ανά πυλώνα   

H ΜΕΓΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της «Ατζέντας 2030», ευθυγραμμίζει τους στόχους της (τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα), τις δράσεις και τη στρατηγική της με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε ετήσια βάση, παρουσιάζει την πρόοδό της στα θέματα βιωσιμότητας στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μέσω του Προγράμματος Act Green, η ΜΕΓΑ προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας τη σημασία υλοποίησης δράσεων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επίσης, δεσμεύεται μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους παρακάτω στόχους:

Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά
Κύκλος βιωσιμότητας ΜΕΓΑ
Ο πλανήτης εκπέμπει S.O.S.
Sustainability Banner