Устойчивост

Целите на компанията MEGA за устойчиво развитие

ВИЖТЕ ВСИЧКИ СТАТИИ
big image for Целите на компанията MEGA за устойчиво развитие

Нашият безспорен път към устойчивост характеризира всички наши продукти и техните производствени процеси. Със стратегическия план MEGA 2050 за устойчиво развитие, който ние нарекохме Програма Act Green: Редизайн – Редуциране -Рециклиране, MEGA си постави следните цели:

Инициативите за опазване на околната среда по програмата Act Green по стълбове

MEGA, признавайки важността на Програмата до 2030 г.“, привежда своите цели (както краткосрочни, така и дългосрочни), своите действия и стратегия в съответствие с 17-те глобални цели за устойчиво развитие.

MEGA представя напредъка по въпроса за устойчивостта в годишния доклад за устойчивост.

Чрез програмата Act Green, MEGA насърчава устойчивото развитие, като признава важността на изпълнението на действия със социалното и екологичното въздействие. Освен това, чрез ежедневните си дейности, MEGA се ангажира да постави по-голям акцент върху следните цели:

 

 

sustainability image

По-стари статии

ВИЖТЕ ВСИЧКИ СТАТИИ
ВИЖТЕ ВСИЧКИ СТАТИИ
 find your type banner find your type logo

ПРОСЛЕДИ МЕНСТРУАЦИЯТА СИ

Следвай три лесни стъпки, за да проследиш цикъла си!

Изчислете сега