Qëndrueshmëri

Synimet e Qëndrueshme të MEGA

SHIH TË GJITHË ARTIKUJT
big image for Synimet e Qëndrueshme të MEGA

Rruga jonë e panegociueshme drejt qëndrueshmërisë karakterizon të gjitha produktet tona dhe proceset e tyre të prodhimit. Me Planin Strategjik të Qëndrueshmërisë MEGA 2050, të cilin ne e kemi quajtur Programi Act Green: Ridizajnim – Reduktim – Riciklim, MEGA ka vendosur qëllimet e mëposhtme:

Iniciativat mjedisore të Programit Act Green për shtyllë

 

MEGA, duke njohur rëndësinë e “Agjendës 2030”, përputh qëllimet e saj (si afatshkurtra dhe afatgjata), veprimet dhe strategjinë e saj me 17 Qëllimet Globale për Zhvillim të Qëndrueshëm.

MEGA paraqet progresin në çështjet e qëndrueshmërisë në Raportin vjetor të Qëndrueshmërisë.

Përmes Programit Act Green, MEGA promovon Zhvillim të Qëndrueshëm, duke njohur rëndësinë e zbatimit të veprimeve me ndikim social dhe mjedisor. Për më tepër, përmes aktiviteteve të saj të përditshme, MEGA angazhohet të vërë më shumë theks në qëllimet e mëposhtme:

 

 

sustainability image

Artikuj më të vjetër

SHIH TË GJITHË ARTIKUJT
SHIH TË GJITHË ARTIKUJT
 find your type banner find your type logo

GJURMO CIKLIN

Ndiqni tre hapa të thjeshtë për të gjurmuar periodat tuaja!

Përllogarit tani