Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε  (στο εξής «ΜΕΓΑ»).

Η ΜΕΓΑ σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και θέλει να γνωρίζετε ότι λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους. Η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΜΕΓΑ για σκοπούς εμπορικής προώθησης (marketing).

Είδη προσωπικών δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας τους από την ΜΕΓΑ

Η ΜΕΓΑ ενδέχεται να σας ζητήσει να υποβάλετε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό εμπορικής προώθησης (marketing), συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters). Με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μας επιτρέπεται η επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας .

Εάν μας υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα τρίτων ατόμων, θα θεωρηθεί ότι έχετε τη δικαιοδοσία να το κάνετε και ότι μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Εάν δεν σας το ζητήσουμε ρητά ή επίσημα, σας παρακαλούμε να μην μας αποστέλλετε και να μην μας κοινοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία που σχετίζονται με εθνική προέλευση, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, υγεία, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό, ποινικό μητρώο, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση βιομετρικά ή γενετικά δεδομένα που ταυτοποιούν ένα άτομο) μέσω του ιστότοπού μας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Νομιμοποιητική βάση χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον έχετε συναινέσει προς τούτο.

Επιπλέον, σας δηλώνουμε ότι στα πλαίσια του ως άνω σκοπού χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  τα οποία μας γνωστοποιήσατε με δική σας βούληση.

Ανήλικοι

Η εν λόγω υπηρεσία δεν απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους,  συνεπώς η ΜΕΓΑ δε θα διατηρήσει, ούτε επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΜΕΓΑ δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ωστόσο πρόσβαση σε αυτά αποκτούν εξωτερικοί συνεργάτες της ΜΕΓΑ και συγκεκριμένα πάροχοι  διαφημιστικών υπηρεσιών και  υπηρεσιών marketing, οι οποίοι  ενεργούν για λογαριασμό της στα πλαίσια του ως άνω σκοπού και της παρέχουν υπηρεσίες, όπως: φιλοξενία και συντονισμό ιστοτόπων, φιλοξενία εφαρμογών φορητών συσκευών,  ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία πληρωμών, εκπλήρωση παραγγελιών, υπηρεσίες IT, εξυπηρέτηση πελατών, υπηρεσίες email και ταχυδρομικής αλληλογραφίας, ελέγχους και άλλες υπηρεσίες, ώστε να τους δίνουμε τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες. Οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, ως εκτελούντες την επεξεργασία στα πλαίσια της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών καθώς και της ειδικής σύμβασης εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που η ΜΕΓΑ έχει καταρτίσει μαζί τους, βάσει της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, στα οποία υποχρεούμαστε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα βάσει διατάξεων της νομοθεσίας.

Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας με άλλους τρόπους, μόνο αφού αποκτήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματά σας

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
  • Υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή και
  • Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημα ή αίτημά σας είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (ΜΕΓΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣΑ Α.Ε., ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 148 ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ. 136 78), είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (privacy@megadis.gr) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης». Εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συναίνεσής σας, θα συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε μέχρι ανακλήσεως αυτής.

Πολιτική Cookies

Η ΜΕΓΑ και οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεται ενδέχεται να συλλέξουν αυτόματα ορισμένα στοιχεία, καθώς περιηγείστε στον ιστότοπο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υπηρεσίας του ιστότοπου, διαβάστε την Πολιτική Cookies. Η Πολιτική Cookies περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης αυτών των τεχνολογιών. Εάν δεν τις απενεργοποιήσετε και συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, θα συμπεράνουμε ότι συναινείτε με τη χρήση τους.

Ασφάλεια

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχόν απώλεια, μεταβολή, διαρροή, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά από τρίτους.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΜΕΓΑ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά στην ιστοσελίδα μας.

Ιστότοποι και υπηρεσίες τρίτων

Η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν αφορά, ούτε συμπεριλαμβάνει ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων και δεν συνεπάγεται επιδοκιμασία, ούτε ευθύνη μας για το απόρρητο, τα στοιχεία ή άλλες πρακτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων που διαχειρίζονται κάποιον ιστότοπο ή ηλεκτρονική υπηρεσία, συνδεδεμένη με τον ιστότοπό μας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημα ή αίτημά σας είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣΑ Α.Ε., ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 148 ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ. 136 78), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@megadis.gr.

Τελευταία ενημέρωση: 25/5/2018

Share on FacebookTweet about this on Twitter