Ποια μέρα ξεκίνησε η τελευταία σου περίοδος;

Πόσες μέρες διαρκεί η περίοδός σου;

- +

Πόσες μέρες διαρκεί ο κύκλος σου; 

- +
*από την 1η μέρα της μιας περιόδου έως την 1η μέρα της επόμενης

Σημειώνεται ότι αυτό είναι μόνο μια εκτίμηση του έμμηνου κύκλου σου
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1Η ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΕΡΕΣ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ
Σημειώνεται ότι αυτό είναι μόνο μια εκτίμηση του έμμηνου κύκλου σου