Politica de protecție a datelor personale

Politica de protecție a datelor personale a MEGA DISPOSABLES SA (denumită în continuare „MEGA”).

Mega respectă confidențialitatea datelor dvs. personale și dorește să știți că aceasta ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru securitatea și protecția acestora. Politica actuală privind protecția datelor cu caracter personal vizează descrierea procedurii de colectare, utilizare și protecție a datelor dvs. personale care sunt procesate de MEGA în scopuri de marketing.

Tipurile de date și scopuri personale pentru care sunt prelucrate de MEGA

MEGA vă poate cere să trimiteți datele dvs. personale în scopuri de marketing, inclusiv trimiterea buletinelor informative. Odată cu colectarea și prelucrarea datelor dvs. personale, ni se permite să comunicăm cu dvs. prin corespondență electronică. Datele personale pe care le colectăm pentru scopurile menționate mai sus includ numele, prenumele și adresa de e-mail.

Dacă ne transmiteți datele cu caracter personal ale unor terțe părți, se va considera că aveți competența de a o face și că vă permiteți să le folosim în conformitate cu Politica de protecție a datelor personale.

Datele personale sensibile

Dacă nu solicităm date sensibile într-un mod clar și oficial, vă rugăm să nu trimiteți sau să ne transmiteți date personale cu caracter personal (de exemplu, numărul de securitate socială, dovezile legate de originea națională, convingerile politice, religia sau credințele filosofice, problemele de sănătate, viața sexuală sau orientarea sexuală, cazierul judiciar, participarea la sindicate, date biometrice sau ADN care identifică o persoană) prin intermediul site-ului nostru sau prin orice alt mod.

Teritoriul legislativ pentru utilizarea datelor cu caracter personal

Colectăm, folosim și publicăm datele personale numai dacă v-ați dat acordul.

Mai mult decât atât, declarăm că, în cadrul scopului menționat mai sus, ne folosim datele personale pe care ni le-ați dat cu voința voastră.

Juvenil

Acest serviciu nu corespunde persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani și, prin urmare, MEGA nu va menține și nici nu va prelucra datele personale ale minorilor.

Transmiterea datelor personale

MEGA nu vă transmite datele dvs. personale terților, totuși colaboratorii externi ai MEGA vor avea acces la acestea. În calitate de colaboratori externi sunt considerați furnizori de servicii de publicitate și marketing, care acționează în numele MEGA în cadrul scopului menționat mai sus și oferă servicii precum: găzduirea și coordonarea site-urilor web, găzduirea aplicațiilor pentru dispozitive mobile, analiza datelor, plăți procesarea, efectuarea comenzilor dvs., servicii IT, servicii pentru clienți, corespondență prin e-mail și corespondență, audituri și alte servicii, pentru a putea oferi serviciile lor. Aceste părți terțe vă prelucrează datele dvs. personale, ca executorii acestui proces în cadrul ofertei serviciilor menționate mai sus, precum și a acordului special de confidențialitate și protecție a datelor pe care MEGA la semnat cu aceștia, conform căruia sunt obligați să respecte toate legile relative privind protecția datelor cu caracter personal.

Mai mult decât atât, vom transmite datele dumneavoastră personale către terțe părți la care suntem obligați prin prevederea legală de a face acest lucru

Mai mult decât atât, este posibil să se utilizeze și să se partajeze datele în alte moduri, dar  numai după obținerea consimțământului dvs..

Drepturile tale

În ceea ce priveșc datele dvs. personale, aveți următoarele drepturi:

• Accesul și revizuirea datelor dvs. personale sau restricționarea procesării sau a obiecției lor față de prelucrare, precum și dreptul la portabilitatea datelor

• Depunerea plângerilor către autoritatea de supraveghere responsabilă;

• Depunerea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. în scopul politicii actuale.

Cum îți poți exercita dreptul?

În cazul în care doriți să vă exercitați dreptul de protecție a datelor cu caracter personal, puteți adresa întrebarea sau solicitarea dvs. fie la adresa poștală a Companiei (MEGA DISPOSABLES SA, DEKELIAS 148, ACHARNES, 13678), fie la adresa electronică ([email protected]) cu titlul „Exercitarea dreptului de acces / editare / ștergere / restricție / obiecție”.

Cum răspundem la cererea dvs.?

Răspundem la solicitarea dvs. fără nicio taxă sau întârziere și, în orice caz, în termen de o (1) lună de la data la care am primit solicitarea dvs. Dacă, totuși, solicitarea dvs. este complexă sau există un număr mare de solicitări, vă vom informa în decurs de o lună dacă este necesară o prelungire de încă două (2) luni în care veți primi un răspuns.

Dacă cererile dvs. sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special datorită caracterului lor repetitiv, Compania poate proceda la prezentarea unei taxe rezonabile, luând în considerare cheltuielile administrative pentru furnizarea de informații sau punerea în aplicare a acțiunii solicitate sau refuză să continue cererea.

Durata păstrării datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale vor fi păstrate atât timp cât sunt permise sau impuse în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care vă procesăm datele dvs. personale conform acordului dvs., vom continua să le procesăm până când le retrageți.

Politica cookie-urilor

MEGA și furnizorii de servicii cu care colaborează pot colecta automat anumite date, pe măsură ce navigați pe site. Pentru detalii privind cookie-urile și alte tehnologii utile care sunt utilizate în cadrul serviciilor de site-uri web, citiți Politica de cookie-uri. Politica de cookie-uri conține informații despre modul în care puteți dezactiva aceste tehnologii. Dacă nu le dezactivați și nu continuați să utilizați serviciul nostru, vom ajunge la concluzia că sunteți de acord cu utilizarea lor.

Securitate

Am depus toate eforturile posibile, prin implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dvs. personale de orice pierdere, modificare, scurgere, distrugere sau acces neautorizat la acestea de către terțe părți.

Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal

MEGA poate revizui în orice moment politica actuală de protecție a datelor personale, astfel încât veți fi informat în mod corespunzător pe site-ul nostru.

Site-urile web și serviciile terților

Politica actuală privind protecția datelor cu caracter personal nu se referă la site-urile web și serviciile terților și nu implică aprobarea sau ne obligă la răspunderea pentru confidențialitate, datele sau alte practici ale terților, inclusiv terțele părți care gestionează site web sau serviciu electronic, conectat la site-ul nostru.

Comunicare

În cazul în care aveți orice întrebare cu privire la politica actuală sau doriți să vă exercitați dreptul de a vă proteja datele personale, puteți adresa întrebarea sau solicitarea fie adresei poștale a Companiei (MEGA DISPOSABLES SA, DEKELIAS 148, ACHARNES, 13678 ) sau la adresa electronică ([email protected]).

Ultima actualizare: 25/5/2018