Μία ακόμα πιστοποίηση για τα σερβιετάκια EveryDay, μία ακόμα πράξη φροντίδας για το περιβάλλον από τη ΜΕΓΑ Α.Ε.

Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, η ΜΕΓΑ αποδεικνύει καθημερινά στην πράξη τη φροντίδα της για το περιβάλλον. Πιστή στη δέσμευσή της για ελαχιστοποίηση των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκαλούνται από την καθημερινή δραστηριότητά της και ενσωματώνοντας, σε όλες τις αποφάσεις και τις διαδικασίες, τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα σε μία πολύ σημαντική αναβάθμιση ολόκληρης της σειράς σερβιετακίων EveryDay, αφού πλέον διαθέτουν πυρήνα από ίνες φυτικής προέλευσης, με πιστοποίηση FSC™. Επιπλέον, η συσκευασία τους αποτελείται από ανακυκλωμένο χαρτόνι FSC™ (95%).

Τι σημαίνει η πιστοποίηση FSC™;

Το FSC™ (Forest Stewardship Council™) είναι ένας διεθνής, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1993 προκειμένου να υποστηρίξει την περιβαλλοντικά κατάλληλη, επωφελή και βιώσιμη διαχείριση των δασών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, η πιστοποίηση FSC™ εξασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα από τον οργανισμό προϊόντα προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλωμένα υλικά ή συνδυασμό αυτών.

Να σημειωθεί επίσης ότι η ΜΕΓΑ Α.Ε. έχει λάβει πιστοποίηση FSC™ Chain of Custody. Οι απαιτήσεις του προτύπου περιλαμβάνουν ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των Α’ υλών, σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας τους (δηλαδή από το δάσος προς όλα τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος στους καταναλωτές), διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί Α’ ύλες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου. Η πιστοποίηση αυτή την εντάσσει στην παγκόσμια ομάδα των πρωτοπόρων εταιρειών, οι οποίες δημιουργούν ασπίδα προστασίας, εξασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο.

Μία ακόμα πιστοποίηση για τα σερβιετάκια EveryDay, μία ακόμα πράξη φροντίδας για το περιβάλλον από τη ΜΕΓΑ Α.Ε.
Βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη
Θύμισέ μου! Το πιο σημαντικό reminder της ζωής σου!
Ήρθε η ολοκληρωμένη προστασία 3 σε 1 που αναζητούσατε!