Ние приемаме бъдещето лично

MEGA откликва на необходимостта от устойчиво бъдеще

Програмата Act Green

В MEGA устойчивото развитие е съзнателно ангажиране, което произтича от нашите собствени принципи и ценности. Ето защо в продължение на десетилетия ние сме пионери, създавайки концепцията „sensitive“, т.е. замествайки пластмасата и избирайки памука като материал за контакт с кожата, за основните ни категории продукти. По този начин спечелихме видно място във Вашите сърца, с иновативните ни продукти които са проектирани с помощта на внимателно подбрани материали, благосклонни както към кожата, така и към околната среда. Защото за нас всичко започва от уважението, което изпитваме към потребителите, нашите хора, нашите партньори и околната среда.

Нашата визия е да създадем положително въздействие върху устойчивостта на обществата, в които работим, и да насърчаваме, чрез всички наши дейности, отговорно производство и потребление, за да допринесем в усилията за по-добро бъдеще на следващите поколения. Като гръцки производител и един от най-големите производствени звена на продукти за лична хигиена в Европа, ние активно признаваме основната си роля в опазването на природните ресурси и в опазването на околната среда.

Освен това ние считаме, че личните грижи и хигиена са неразривно свързани с благосъстоянието на планетата. Следователно ние използваме както международната, така и гръцката иновация, разработена в нашите лаборатории, за да създадем програмата Act Green: Редизайн – Редуциране – Рециклиране. Днес, когато нашата планета е изправена пред безпрецедентни екологични предизвикателства, ние увеличаваме усилията си. А именно, чрез програмата Act Green ние прилагаме на практика нашата загриженост, която е в основата на нашето ДНК, чрез полезни за околната среда оперативни практики и инициативи, които непрекъснато намаляват нашия отпечатък върху околната среда, ние се ангажираме да продължим да работим отговорно, с уважение и почтеност.

Всички ние в MEGA повече от всякога, използваме ноу-хау ресурсите си и сътрудничеството си в услугата на планетата, като значително намаляваме отпечатъка си върху околната среда и като същевременно подобряваме качеството на живот на нашите потребители чрез нашите продукти.

Ние приемаме бъдещето лично

Устойчив жизнен цикъл на компанията МЕГА
Целите на компанията MEGA за устойчиво развитие
Нашата планета изпраща S.O.S.