Правила и условия за ползване
  1. Преамбюл

1.1. Този сайт е предоставен от “ MEGA DISPOSABLES SA “ наричана  MEGA SA. Посетителите се приканват да използват този сайт, само ако напълно приемат следните правила и условия.

1.2. MEGA SA си запазва правото да променя, добавя и променяа съдържанието или услугите на този сайт, включително и условията, по всяко време, сметнато за необходимо и без предизвестие, само с обявяването им чрез интернет страницата.

  1. Употреба

2.1. MEGA SA единствено предвижда ограничено право за използване на сайта за нетърговски цели.

2.2. Този сайт трябва да се използва само за законни цели, така че да не се ограничава използването му от трети лица. Посетителите са длъжни да използват уебсайта в съответствие със закона, морала и настоящите условия и да се въздържат от действия или бездействия, които могат да причинят вреда.

  1. Правата върху интелектуална собственост

3.1. Съдържанието на този сайт (снимки, графики, търговски марки, текстове, имена и т.н.) представляват интелектуална собственост на MEGA SA или трети сътрудници/страни и е защитено от съответните гръцки, европейски и международните закони и споразумения, свързани с интелектуалната собственост.

3.2. Забранено е всяко копиране, разпространение, пренос, обработка, създаване на производни данни, без предварителното писмено съгласие на MEGA SA.

  1. Общи условия

4.1. MEGA SA прави всичко възможно, за да може съдържанието и информацията, публикувани на интернет страницата да са възможно най-точни, но не носи отговорност за нейната пълнота и актуалност. Също така не се дава гаранция, че експлоатацията на сайта ще бъде непрекъсната, без грешки и освободена от всякакви вируси или други подобни бъгове.

4.2. MEGA SA не дава гаранция за работата на този сайт, както и за информацията, продуктите или услугите, които се съдържат в него.

4.3. MEGA SA не носи отговорност в случай на евентуални претенции от гражданско или наказателно естество или за възможни щети (положителни или отрицателни) на посетителите на сайта или други свързани с експлоатацията или използването на сайта.

4.4. Този сайт може да съдържа препратки (линкове) към други сайтове. MEGA SA не носи отговорност за съдържанието на тези страници или за вреди, произтичащи от използването им.

  1. Поверителност

Според Закон 2472/1977 за „защита на личните данни“ може да гарантираме на потребителите – посетителите, че MEGA SA имат правото да водят регистър и обработват лични данни при следните условия:

Когато влезете в уеб сайта на MEGA SA и искате да се абонирате за неговите услуги може да се наложи да регистрирате информация (име, фамилно име, електронна поща и т.н.), така че да се осигури контакт с вас или с цел известяване за новите ни продукти, услуги, конкурси, събития и т.н.).

Личната информация, която предоставяте на MEGA SA се използва само и изключително от нас или от дъщерните ни дружества, за цели като гореспоменатите. Информация не се разкрива на трети лица без изричното  съгласие от Ваша страна.

Всички посетители имат право да бъдат информирани, да имат достъп относно обработката на личните им данни, в съответствие с разпоредбите на членове 11 до 13 от Закона 2471/1997 и могат да се свържат с компанията, по този въпрос, на телефон

+ 30 210 2419800.

  1. Защита на непълнолетните

За всяка форма на контакт с компанията или предоставянето на лична информация ,за лица на възраст под 14 години, е задължително  съгласието на настойниците. Фирмата не носи отговорност в случай на несъответствие.

  1. Предоставяне на информация

От време на време може да ви предоставим информация за други продукти и услуги на MEGA SA, към които да се абонирате, за да имате достъп да ги използвате. Ние също може да ви предложим възможността да участвате в проучвания, проведени от компанията или нейните дъщерни дружества, като напр. проучване на ефективността  и популярността на нашите продукти.

  1. Законодателство и приложимото право

Всеки спор или иск, произтичащ  от експлоатацията на този сайт ще се разглежда под гръцкото законодателство и компетентен орган за решаване им ще бъде съдът в Атина.

Share on FacebookTweet about this on Twitter