Форма за контакт

Моля, попълнете с главни букви

Име

Фамилия

Email

Дата на раждане

Вашето съобщение

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

За контакт

MEGA DISPOSABLES SA

ул. Dekelias 148
пощ.код 136 78, Achame, Aтина

Дистрибутор: Интерфудс България ЕАД, Адрес: гр.

София 1540, бул.“Христофор Колумб“ № 57.
Телефон и факс: 02/ 817 10 10; 02/ 817 10 30
e-mail: office2@interfoodsbg.com
www.interfoodsbg.com