За нас

Нашата философия

main image

За MEGA Корпоративната oтговорност е ключов елемент в корпоративната култура и важна част от бизнеса. Ние създаваме продукти за лична грижа и хиляди семейства ни се доверяват. Ние ги изслушваме внимателно и се опитваме да се погрижим за потребителите, клиентите и служителите. Още повече, че като индустриален производител, ние винаги се стремим да опазим околната среда. Нашата визия е насочена към това, че бизнес развитието, иновациите и конкуренцията трябва да вървят ръка за ръка с общото благо, отговорния бизнес и устойчивото развитие. Затова нашата пътеводна звезда са нашите ценности като Уважение, Интегритет и Отговорност, които съпътстват всички наши партньорства.

Отговорност към пазара

Ние произвеждаме качествени продукти, които отговарят на нуждите дори и на най-взискателните консуматори. Нашите основни приоритети са прозрачност, етично бизнес поведение и цялостни подобрения в индустрията.

Отговорност към обществото

Изслушвайки нуждите на съвременното общество, ние създаваме и внедряваме многостранни програми, предоставяйки значителна подкрепа, главно чрез финансови помощи и дарявайки продукти.

Отговорност към персонала

Още от създаването си MEGA разчита и продължава да разчита на служителите си, смятайки ги за най-важната и ценна придобивка на компанията. Създадохме работна среда, която е справедлива, осигурява подходящите условия на труд, подобрява и развива уменията на служителите, превръщайки ги в посланици на корпоративните цели. Нашата основна грижа и постоянното внимание е насочено към здравето и безопасността на нашите служители. Ето защо, ние сме приели конкретни политики, конкретни действия и програми в тази насока.

Отговорност към околната среда

В основата на стратегията за устойчиво развитие на компанията е заложено производството да се извършва с възможно най-малък негативен отпечатък върху околната среда. MEGA планира, инвестира и работи систематично, за да оптимизира работата на индустриалните си звена и да ги направи по-екологични. Нашите усилия са насочени най-вече към спестяването на енергия, по-отговорното използване на природните ресурси и към интегрирането на принципите за устойчиво развитие в нашите действия и процедури.

 find your type banner find your type logo

ПРОСЛЕДИ МЕНСТРУАЦИЯТА СИ

Следвай три лесни стъпки, за да проследиш цикъла си!

Изчислете сега