Устойчивост

Устойчиво развитие на практика

ВИЖТЕ ВСИЧКИ СТАТИИ
big image for Устойчиво развитие на практика

В „сърцето“ на нашата стратегия за устойчиво развитие е нашият ангажимент да създаваме продукти с възможно най-малък отпечатък върху околната среда.

В MEGA приехме Програмата на ООН за 2030 г. и подкрепяме 17-те глобални цели за устойчиво развитие. По този начин ние стартираме целенасочени действия за подобряване на нашия отпечатък върху околната среда на различни етапи от анализа на жизнения цикъл.

Основен ключ в тази посока е непрекъснатото проектиране на нашите продукти / процеси, чрез възприемане на принципите на Кръговата Икономика и в същото време чрез насърчаване на отговорното потребление и прозрачността на продуктите.

Въз основа на тази логика разработихме стратегически план за устойчиво развитие на MEGA 2050, който нарекохме Act Green: Редизайн – Редуциране – Рециклиране.

А именно, с програмата Act Green ние се стремим да насърчаваме устойчивото развитие чрез съществения редизайн на нашите дейности / продукти (REDESIGN), чрез възприемане на принципите на Кръговата Икономика и чрез постигане на значителни нива на повторно използване на материали (RECYCLE) и спестяване на ресурси (REDUCE).

MEGA, 100% гръцката компания, която стои зад EveryDay, приветствайки глобалните институционални усилия и частни инициативи за справяне с ключови екологични проблеми, повдига отново летвата, като поставя следните цели:

Използване на памук

MEGA е избра памук вместо пластмаса, като материал за контакт с кожата, поради несравнимите му качества: памукът е 100% естествен, хипоалергенен, добре поносим дори от най-чувствителната кожа, благоприятен както за кожата, така и за околната среда. Ето защо в продължение на десетилетия MEGA го използва, когато това е технически осъществимо, като е първата в Европа, която въвежда иновацията All Cotton. MEGA се ангажира да продължи редизайна на продуктите си, за да увеличи до 2050 г. използването на памук, с оглед на по-нататъшното повишаване на безопасността на продуктите, удобството за кожата и екологичната съвместимост.

 

 

Абсорбираща сърцевина от растителни влакна

През последното десетилетие тенденцията в дизайна на абсорбиращи превръзки е намаляването на растителните влакна  от целулоза и увеличаването на синтетичните полимери. MEGA, вярна на своя ангажимент за устойчиво развитие, е запазила значителна част от растителните влакна , а от 2020 г. за категорията ежедневни превръзки (pantyliners) целулозата се доставя само от устойчиво горското стопанство FSC. FSC ™ (Forest Stewardship Council ™) е международна, независима, неправителствена, организация с нестопанска цел, основана през 1993 г. в подкрепа на екологично, благоприятно и устойчиво управление на горите по целия свят. Сертифицирането по FSC ™ гарантира, че сертифицираните продукти произхождат от отговорно управлявани гори, контролирани източници, рециклирани материали или комбинация от тях. MEGA се ангажира да използва само (100%) сертифицирана FSC целулоза до 2030 г.

 

 

Редизайн на съществуващи продукт…

… така че да се подобри техният отпечатък върху околната среда през целия им жизнен цикъл и едновременно с това пускането на нова гама продукти, произведени, където това е технически осъществимо, от биоразградими суровини (дизайн за рециклиране и дизайн за дематериализация)

 

Организация – подкрепа на публични кампании за редизайн / кръгова икономика и насърчаване на добри практики за отговорно потребление.

Компанията MEGA се ангажира да преработи своята комуникационна стратегия, за да насърчи прозрачността на състава на продукта и отговорното потребление, като подчертава значими екологични аспекти на своите дейности и като непрекъснато насърчава усилията си за подобряване на показателите за устойчивост и съответните KPI през жизнения цикъл.

Компанията МЕГА се ангажира да …

 • Редуцира опаковъчните материали с 10% във всички свои продукти до 2030 г.
 • Намаляване на емисиите на въглероден диоксид (обхват 1 и обхват 2) с 50% до 2030 г. и достигане на нетна нула до 2050 г. (базова година 2020).
 • Спре да използва изкопаеми горива и да ги замените със 100% възобновяема енергия за своите производствени дейности, като същевременно увеличите енергийната ефективност и степента на самостоятелно производство с ВЕИ в своите съоръжения.

Компанията МЕГА се ангажира да…

 • Използва 100% рециклируема опаковка за всички нейни продукти до 2023 година.
 • Разшири използването на хартиени опаковки, получени от ≥95% рециклирана хартия.
 • Увеличи използването на рециклирани торби за опаковки (напълно контролиран цикъл на рециклиране):
  • В размер на 30% до 2030г
  • В размер на 50% до 2050г

Също така трябва да споменем, че компанията MEGA …

 • Още през 2004 г. рециклира остатъците от пластмаса, получени по време на производствения процес.
 • Още през 2020 г., по отношение на принципите на кръговата икономика и в сътрудничество с гръцки компании, започва да използва повторно някои от тях за производството на собствени опаковъчни материали.
 • Се ангажира по-нататъшно използване и повторна употреба до 2030 г.

sustainability image

По-стари статии

ВИЖТЕ ВСИЧКИ СТАТИИ
ВИЖТЕ ВСИЧКИ СТАТИИ
 find your type banner find your type logo

ПРОСЛЕДИ МЕНСТРУАЦИЯТА СИ

Следвай три лесни стъпки, за да проследиш цикъла си!

Изчислете сега