Pecetat higjienike ditore

Ndiej freskinë dhe pastërtinë e jashtëzakonshme nga EveryDay!

Peceta ditore All Cotton. Të vetmet me mbulesë 100% pambuk, për mbrojtje higjienike të veçantë.

ALL COTTON
ALL COTTON
ALL COTTON
ALL COTTON

Peceta ditore Extra Dry. Me mbulesë tejet të thatë dhe ekstrakte kamomili për kujdes higjienik të përditshëm.

EXTRA DRY
EXTRA DRY
EXTRA DRY

Peceta ditore Fresh. Me mbulesë tejet të thatë dhe aromë të lehtë, për mbrojtje higjienike dhe ndjesi freskie që zgjat.