Siguri e lartë e cilësisë

Prej 4 dekadash kompania 100% greke MEGA S.A. prodhon produkte të cilësisë tejet të lartë, bazuar në sistemin e kontrollit të cilësisë dhe të certifikimit të përbërë prej Sistemit të brendshëm të Kontrollit të Cilësisë ( të përmirësuar vazhdimisht, plotësisht të automatizuar dhe të kompjuterizuar) si dhe Laboratorëve të Jashtëm.

Sistemi i Kontrollit të Cilësisë në MEGA konsiton në sistem kontrolli të integruar që ka mundësitë monitorojë të gjitha stadet e zhvillimit të produktit në të gjitha nivelet e prodhimit si dhe të kontrollojë plotësisht edhe performancën e makinerive e njësive të prodhimit.

 • Përzgjedh furnitorët
 • Kontrollon lëndët e para në hyrje
 • Kontrollon specifikimet e lëndëve të para të reja dhe paisjeve të prodhimit
 • Kontrollon paisjet mekanike dhe teknologjike
 • Kamera automatike me cilësi të lartë, të cilat skanojnë çdo produkt, e krahasojnë me modelin dhe në rast të mos përputhjes, e refuzon atë automatikisht.
 • Kontrolle laboratorike të brendshme* të lëndëve të para sipas metodave EDANA / INDA
 • Testim në laboratorin e brendshëm të produkteve finale.
 • Analizim dhe përpunim i mesazheve, komenteve dhe/ ose ankesave të konsumatorëve.
 • Kërkime konsumatori sasiore dhe cilësore në Greqi dhe jashtë saj.
 • Kontroll mikrobiologjik.
 • Performaca e produktit të përfunduar. Laboratori ynë është i pajisur me kukulla manekin nga laboratori ndërkombëtar i specializuar SGS Lab Courtray për testimin e përthithjes dhe thatësisë tek pelenat dhe produktet e inkontinencës.
 • Teste të brendshme në panel

*Sistemi i brendshëm i cilësisë: Laboratori ynë i  brendshëm është i pajisur me teknologjinë më të fundit dhe personeli i kualifikuar monitoron çdo ditë specifikimet e produktit dhe i krahason me konkurrentët.

Laboratorët e jashtëm

MEGA sa  bashkëpunon me të gjithë laboratorët e aprovuar dhe organizatat zyrtare në fushën e produkteve të higjienës personale:

EDANA-INDA (Belgium – USA): të gjitha lëndët tona të para kontrollohen sipas metodave të aprovuara të dy organizatave ndërkombëtare. Si anëtare e EDANA, kompania jonë informohet shpejt lidhur me ligje të reja – ndryshime të standarteve lidhur me produktet e higjienës personale.

LABORATORI SGS COURTRAY (France) dhe  HY-TEC Hygiene Technologies (Gjermani):  këto laboratorë kryejnë teste në mënyrë që të matin dhe të provojnë efektivitetin e produkteve të MEGA SA, çka vërteton dhe një herë cilësinë e lartë që karakterizon produktet tona. Ato simulojnë përdorimin real me manekinë.

Grupi DERMSCAN (France)*

Instituti PRODERM i Kërkimeve Dermatologjike të Aplikuara (Gjermani)*

SPITALI DERMATOLOGJIK A. SYGGROS (Greqi):  produktet e MEGA SA testohen  “NË PËRDORIM” për të gjitha produktet tona nën supervizimin dermatologjik, gjinekologjik ose pediatrik në varësi të kategorisë së produktit. Miqësia me lëkurën e përdoruesit të produkteve tona gjatë përdorimit real ka shumë rëndësi për kompaninë tonë.

ORGANIZATA OEKO-TEX® (Zvicër): ne blejmë pëlhura të paendshme që janë testuar për më shumë se 200 substanca të dëmshme sipas  Oeko-Tex®Standard100. Për më tepër  gama e pecetave higjienike EveryDay Sensitive dhe pecetat higjienike ditore EveryDay All Cotton si produkte finale janë të testuar dhe certifikuar sipas Oeko-Tex® Standard 100, për mungesë të substancave të dëmshme.

UNIVERSITETI MJEKESOR I ATHINES (Greqi): laboratori mjekësor mikrobiologjik i Universitetit Mjekësor të Athinës kryen analiza mikrobiologjike për bakteriet patogjene dhe organizmat e në produktet e higjienës personale të MEGA SA, siç përcaktohet sipas legjislacionit në fuqi.

* këto laboratore kryejnë teste dermatologjike të cilat certifikojnë që produktet e MEGA SA janë të sigurta për përdorim nga konsumatorët.

Share on FacebookTweet about this on Twitter