Научи се да казваш „не“

По време на пубертета вие започвате да се интересувате от момчета. Въпреки това, в тази възраст, сте склонни да сте ентусиазирани за отношенията с гаджето, започвате да го боготворите.. Ето защо романтичните отношения в тази възраст не траят дълго.

Понякога може да чувствате, че гаджето ти ви притиска да правите неща, за които още не сте готови или ви е страх, че може да го загубите, ако не правите секс с него.

Понякога може да бъде много трудно да се устои, когато другите окажат натиск върху вас.

Когато едно момиче е в процес на толкова много натиск, тя трябва да се изправи и да каже „не“. Ако гаджето ти наистина те обича, той ще разбере. Но ако кажете „да“ и всъщност означава „не“, ще загубиш себе си.

Ето няколко примера за това как можете да отговорите, когато гаджето ти те притиска, да правите секс с него, когато не сте готова за това.

Когато гаджето ти каже                                                              Ти отговаряш    


  • Хайде де, всички го правят! ->                                         

 

  • Ако наистина ме обичаше, щеше да го искаш!
  • Ако не започнем да го правим, ще скъсам с теб!

Не ме интересува!Аз съм различна! Освен това не всички го правят!

 

Ако ти ме обичаше нямаше да ме караш да го правя, ако не искам!

 

Ако не започнем да го правим, ще скъсам с теб!                                                                                   

 

 

 

  • Защо не искаш да пробваме?

 

  • Ако да бъда с теб означава да правя неща, които не желая, повече не искам да съм с теб!

 

 

 

 

Защото не съм готова все още! Не е нужно да се обяснявам!


Remember that “no” means “no” and your boyfriend should accept it, otherwise lack of respect and maturity can lead to some kind of abuse.

However, at some point in your life, when you start having sexual relations and in case your boyfriend is pressuring you not to use condom, you can answer:

 

Не забравяй, че „не“ означава „не“ и приятелят ти трябва да го приеме, в противен случай липсата на уважение и зрялост може да доведе до насилие.

Въпреки това, в някакъв момент от живота си, когато започнете своите сексуални отношения и в случай, че приятелят ти оказва натиск да не използвате презерватив, можете да отговорите:

 

Когато гаджето ти каже                                                                                         Ти отговаряш    


  • Нямаш ли ми доверие                             

 

  • Хайде де, само веднъж!

 

 

 

  • Забравих да донеса презервативи!

 

 

  • Но аз те обичам толкова много!

 

 

  • Срамувам се да си сложа кондом.

Човек може да има болести, без да знае за тях!

 

И веднъж е достатъчно, за да се заразиш!

 

Аз имам .

 

И аз теб, затова трябва да сме здрави.

 

Ще го направим заедно и ще е забавно!

И двамата партньори са отговорни за здравето ви. Купуването на презервативи показва отговорност и не трябва да се чувствате неудобно.

цели отношения
Kогато родителите се развеждат
Приятелите, тези така важни хора