Sustenabilitate

Răspunsul MEGA

VEZI TOATE ARTICOLELE
big image for Răspunsul MEGA

MEGA contribuie la realizarea celor 17 Obiective Globale ale ONU pentru Dezvoltare Durabilă, monitorizează în mod continuu performanța acesteia și analizează progresele înregistrate în Raportul Anual de Dezvoltare Durabilă.

Consumul de energie

La MEGA, facem  toate eforturile posibile  pentru a reduce consumul de energie  (energie electrică pentru  producție)și combustibil (vehicule de transport de personal, materii prime și  mărfuri),contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea ratei globale de creștere a temperaturii medii  și  evitarea  efectelor  dramatice cauzate de schimbările climatice.

 

 

MEGA a obținut Certificatul Verde, care confirmă faptul că energia electrică consumată în fabrica, instalațiile și birourile sale provine din energie 100% verde. Compania și-a stabilit un obiectiv de maximizare a autoproducției de SER(surse de energie regenerabilă) până în 2050.

 

 

Gestionarea deșeurilor de producție

Ca parte a politicii noastre de mediu, rămânem fideli angajamentului nostru de colectare și gestionare corectă a deșeurilor noastre de producție. Aplicăm, pe scară largă, practici de gestionare și eliminare optime din punct de vedere ecologic, împiedicând marea majoritate a deșeurilor noastre de producție, să ajungă la gropi de gunoi. Deșeurile din procesele de producție ale unității noastre industriale, sunt separate după sursele lor de producție, pentru a atinge un nivel ridicat de reciclare și valorificare a materialelor, transformând deșeurile produse în materiale utile sau energie.

 

Următorul tabel prezintă categoriile în care sunt separate deșeurile, precum și modul în care le gestionăm:

 

Certificări

MEGA, dovedindu-și în practică angajamentul pentru Principiile Economiei Circulare, a primit cetificarea internaţionala Zero Waste to Landfill (Zero Deșeuri la Groapa de Gunoi) la nivel „Aur”, deoarece în 2020 unitatea sa de producţie a realizat un nivel de 99% reciclare și Recuperare a Energiei.

MEGA își continuă investiţiile sale dinamice în economia circulară:

  • Prin reducerea deșeurilor din producţia proprie pe unitatea de produs.
  • Prin reciclarea crescândă a materialelor în cicluri închise, reintroducându-le în producţie.
  • Prin menţinerea și dezvoltarea de noi contracte pentru managementul responsabil al pierderilor(reciclare, recuperarea energiei, etc.).
  • Prin aplicarea strictă a sistemului de separare la sursă, cu instruirea permanentă a angajaţilor noştri.

In consecinţă, MEGA contribuie activ la realizarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 12, care se referă la Producţia și Consumul Responsabil (SDG12).

In detaliu, compania, dovedind în practică asumarea principiilor economiei circulare, a primit următoarele certificări:

sustainability image

Articole mai vechi

VEZI TOATE ARTICOLELE
VEZI TOATE ARTICOLELE
 find your type banner find your type logo

URMARESTE DATELE CICLULUI MENSTRUAL

Urmeaza trei pasi simplii pentru a monitoriza ciclul!

Calculeaza acum