Политика за Защита на личните данни

Политика за Защита на личните данни

на MEGA DISPOSABLES SA (наричана накратко MEGA или Компанията )

Компанията уважава поверителността на вашите лични данни и иска да знаете, че е предприела всички необходими технически и организационни мерки за тяхната сигурност и защита. Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да опише процедурата за събиране, използване и защита на вашите лични данни, които се обработват от MEGA за маркетингови цели.

Видове лични данни и целите, за които се обработват от Компанията

 MEGA може да поиска от вас да изпратите личните си данни за маркетингови цели, включително изпращане на бюлетини. При събирането и обработката на вашите лични данни, ние имаме право да комуникираме с вас чрез електронна кореспонденция. Личните данни, които събираме за горепосочените цели, включват името ви, фамилия и имейл адрес.

Ако ни предоставите личните данни на трети страни, ще се счита, че имате юрисдикция да го направите и че ни разрешавате да ги използваме в съответствие с Правилата за защита на личните данни

Специални категории лични данни

В случай, че изрично и официално не се нуждаем от специална категория лични данни, ние няма да ги търсим от вас (номер на социална осигуровка, данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, ралигиозни или философски убеждения,здравно състояние, сексуална ориентация, криминално минало, членство в дадена организация, биометрични или генетични данни)нито чрез нашия уебсайт, нито по друг начин.

Законови основнияза използване на лични данни

Събираме, използваме и популяризираме личните ви данни, само ако сте дали съгласието си.

Освен това декларираме, че в рамките на горепосочената цел ние използваме вашите лични данни, предоставени ни от вас на собствена воля.

Непълнолетни

Услугатанесе отнасякъмхора,  които не са навършили 18-годишна възраст, поради което MEGA няма да поддържа или обработва личните данни на непълнолетни.

Споделяне налични данни с трети лица

 Компанията не предоставя личните ви данни на трети страни, но външните сътрудници на MEGA ще имат достъп до тях. Като за външни сътрудници се считат доставчици на рекламни и маркетингови услуги, които действат от името на MEGA в рамките на горепосочената цел и предлагат услуги като: хостинг и координиране на уеб сайтове, хостинг на приложения за мобилни устройства, анализ на данни, плащания обработка, обработка на поръчки, ИТ услуги, обслужване на клиенти, електронна поща и пощенска кореспонденция, одити и други услуги, за да могат да предлагат своите услуги.Третите лица обработват вашите лични данни като изпълнители на този процес в рамките на предлагането на гореспоменатите услуги, както и на специалното споразумение за поверителност и защита на данните, което MEGA е подписала с тях, съгласно което те са длъжни да спазват изцяло закона относно защитата на личните данни.

Освен това ние може да споделим вашите лични данни на трети страни, на които сме задължени по закон да го направим.

В допълнение е възможно да използваме и споделяме вашите лични данните и по други начини, само след като получим вашето съгласие.

 Какви са вашите права

Относно вашата лична информация, имате следните права:

  • Достъп и редакция на личните данни или ограничаване на тяхната обработка или възражение върху същото, както и правото на преносимост
  • Подаване на жалба до отговорния, надзорен орган
  • Депозиране на вашето съгласие за обработката на вашите данни за целите на настоящата Политика.

Как може да упражните правата си?

В случай, че желаете да упражните правото си на защита на личните ви данни, можете да изпратите въпроса или искането си до пощенския адрес на компанията (MEGA DISPOSABLES SA, DEKELIAS 148, ACHARNES, 13678) или на електронния адрес (privacy @ megadis.gr) със заглавие „Упражняване правото на достъп / редактиране / изтриване / ограничение / възражение“.

Как ще отговорим на вашето искане?

Ще отговарим на вашата заявка без никаква такса или забавяне и във всеки случай в рамките на един (1) месец от момента, в който получим вашето искане. В случай че вашето искане е сложно или има голям брой искания, ще ви информираме в рамките на месеца, ако е необходимо да се удължи срокът за отговор с още два (2) месеца.

Ако исканията ви са очевидно неоснователни или прекомерни, особено поради повтарящия им се характер, Компанията може да пристъпи към предоставяне на разумна такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информация или изпълнението на исканото действие или откаже да продължи разглеждането на вашето искане.

Продължителност на съхраняване на личните данни

Вашите лични данни ще се съхраняват доколкото това е разрешено или наложено съгласно действащото законодателство. В случай, че обработваме вашите лични данни спрямо вашето съгласие, ние ще продължим да ги обработваме, докато не изтеглите съгласието си.

Политика за Бисквитките

Компанията и доставчиците на услуги, с които си сътрудничи, могат автоматично да събират някои данни, докато сърфирате в уебсайта. За подробности относно Бисквитките и другите технологии за наблюдение, които се използват в рамките на услугите на уебсайтове, моля, прочетете Политиката за Бисквитките. Политиката за Бисквитките  съдържа информация относно начина, по който можете да деактивирате тези технологии. Ако не ги изключите и не продължите да използвате нашата услуга, ще стигнем до заключението, че сте съгласни с използването им.

Защита

Положили сме всички възможни усилия, прилагайки  подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни от всякакви евентуални загуби, промени, изтичане, унищожаване или неупълномощен достъп до тях от трети лица.

Промяна в политиката за защита на личните данни

Компанията може по всяко време да преразгледа настоящата Политика за защита на личните данни, за което ще бъдете информирани на нашия уебсайт.

Уеб сайтове и услуги на трети страни

Настоящата Политика за защита на личните данни не засяга, нито включва уеб сайтове и услуги на трети страни и не води до одобрение или неноси отговорност за поверителността, данните или другите практики на трети страни, включително трети страни, които управляват уебсайт или електронна услуга, свързани с нашия уебсайт.

Връзка с нас

В случай че имате въпроси относно настоящата Политика или желаете да упражните своето право по отношение на защитата на вашите лични данни, изпратете въпрос или искане до пощенския адрес на Компанията (фирма MEGA DISPOSABLES SA, DEKELIAS 148, ACHARNES, 13678)или на електронната ни поща (privacy@megadis.gr).

Последна промяна: 25/5/2018 

Share on FacebookTweet about this on Twitter