Гаранции за високо качество

В продължение на 4 десетилетия , компанията MEGA S.A – 100% гръцка собственост, произвежда  продукти с най-високо качество, дължащо се на изключителна система за качествен контрол и сертифициране на продукта, състояща се от Вътрешна Система за качествен контрол (непрекъснато модернизирана, напълно автоматизирана и компютъризирана) и Външни Лаборатории.

Системата за качество на MEGA S.A., е интегрирана система за контрол, която има способността да следи развитието на продуктите, на всички нива от производствения процес, и напълно да контролира производителността на машините, и производствените единици:

 • Избор на доставчици
 • Качествен контрол на суровините
 • Контрол върху спецификациите на нови суровини и производствени мощности
 • Наблюдение и контрол върху механичната и технологичната база
 • Високотехнологични,  автоматични камери, които контролират всеки продукт през отделните производствени етапи, сравнявайки го с идеалния прототип. В случай на несъответствие, продуктът бива автоматично отхвърлен.
 • Вътрешни лабораторни тестове* на суровините, в съответствие с методите EDANA / INDA
 • Вътрешни лабораторни тестове* на крайния продукт
 • Отдел за обработка и анализ на обратната връзка,  коментари или оплаквания от страна на потребителите.
 • Качествени и количествени потребителски изследвания в Гърция и чужбина
 • Микробиологични тестове
 • Тестване на крайните продукти. Лабораторията ни е оборудвана със специални манекени-кукли, от международно специализираната SGS Lab Courtray,  за контрол на абсорбация и сухота,  при бебешките, и при пелените за еднократна употреба за възрастни.
 • Регулярни вътрешни панелни тестове

*Вътрешна система за контрол на качеството: Вътрешната ни лаборатория е оборудвана с най-съвременна технология, а високо квалифицираният ни персонал следи ежедневно продуктовите спецификации, и ги сравнява с конкурентни продукти.

Външни лаборатории

MEGA SA работи с оторизирани лаборатории, и официални сертификационни организации в сферата на продуктите за лична хигиена:

EDANAINDA (Белгия-САЩ): Всичките ни суровини са контролирани съгласно общоприетите методи на двете международни организации. Като членове на EDANA, ние се информираме за всяка нова регулация, касаеща промяна при продуктите за персонална употреба

SGS Courtray (Франция)  и HYTEC Hygiene Technologies (Германия): двете лаборатории правят външни тестове, чрез които измерват и доказват ефективността на продуктите на MEGA SA, още веднъж потвърждавайки високото качество на ключовите параметри при нашите продукти. Те симулират реалната употреба на продуктите, с манекени-кукли.

DERMSCAN group (Франция)* and Dermatest (Германия)*

SYGGROS DERMATOLOGICAL HOSPITAL (Гърция):  Всички продукти на MEGA SA, са тествани „в реално време“ , под дерматологичен, гинекологичен и педиатричен надзор в зависимост от категорията на продукта. Качеството на продуктите, щадящи кожата,е от голямо значение за нас.

OEKOTEX ASSOCIATION (Швейцария): Ние купуваме нетъкан текстил, тестван за над 200 вредни субстанции, съгласно Oeko-Tex® Standard 100. В допълнение, гамата дамски превръзки EveryDay Sensitive, и гамата ежедневни дамски превръзки EveryDay All Cotton, като крайни продукти,  също са тествани и сертифицирани за отсъствие на вредни вещества според Oeko-Tex® Standard 100.

Медицинското училище към Атинския университет (Гърция): В микробилогичната лаборатория на Медицинското училище към Атинския университет,  се провеждат микробиологични анализи за патогенни бактерии и организми в продуктите за лична хигиена на MEGA SA, както е предвидено в действащото законодателство.

* Тези лаборатории провеждат дерматологични тестове, които удостоверяват, че продуктите на MEGA SA, са безопасни за употреба от потребителите.

Share on FacebookTweet about this on Twitter