Siguri e lartë e cilësisë

MEGA S.A. është prezent në tregun e produkteve të branduara të higjenës personale që prej 30 vjetësh dhe prodhon produkte të cilësisë së lartë bazuar në sisteme të brendshme të kontrollit të Cilësisë (plotësisht të automatizuara dhe kompjuterizuara) si dhe Laboratorë të Jashtëm.

Sistemi i Kontrollit të Cilësisë në MEGA nga laboratori i saj i brendshëm, i cili është i pajisur me teknologjinë më të fundit dhe personel me eksperiencë, monitoron çdo ditë të gjitha stadet e prodhimit të produktit si dhe monitoron edhe performancën e makinerive e njësive të prodhimit.

 • Përzgjedh furnitorët
 • Kontrollon lëndët e para në hyrje
 • Kontrollon specifikimet e lëndëve të para të reja dhe paisjeve të prodhimit
 • Kontrollon paisjet mekanike dhe teknologjike
 • Kamera online, të cilat skanojnë çdo produkt, e krahasojnë me modelin dhe në rast të mos përputhjes, e refuzon atë automatikisht.
 • Kontrolle laboratorike të brendshme
 • Kontroll cilësie i produkteve finale.
 • Aplikim i procedurave automatike për ankesat e konsumatorëve.
 • Panele testimi me konsumatorët.
 • Kontrolle RMs sipas metodave EDANA dhe INDA. RMs kontrollohen bazuar në numrin e partisë  nga furnizuesi.
 • Kontrolle laboratorike të brendshme*
 • Kontroll mikrobiologjik i brendshëm.
 • Performaca e produktit të përfunduar (pajisur me manekina nga laboratori Courtray për testimin e pelenave dhe klasifikimin e tyre).
 • Teste të brendshme në panel

*Laboratori ynë i  brendshëm është i pajisur me teknologjinë më të fundit dhe personeli i kualifikuar monitoron çdo ditë specifikimet e produktit dhe i krahason me konkurrentët.

 

Laboratorët e jashtëm

Kompania jonë bashkëpunon me të gjithë laboratorët e aprovuar dhe organizatat zyrtare të fushës ku ne operojmë.

EDANA-INDA (Belgium – USA): të gjitha lëndët tona të para kontrollohen sipas metodave të aprovuara dhe ne ndjekim të gjitha konfrencat për tu informuar rreth çdo rregulli të ri.

LABORATORI COURTRAY (France): ne i konfirmojmë gjetjet e laboratorit tonë të brendshëm duke i krahasuar me ato të mostrave të dërguara në laboratorin Courtray. Të gjitha masat e protofolit aktual të pelenave tona premium  për fëmijë testohen nga Courtray dhe klasifikohen si CLASS A ( me tolerance CLASS B).

ASOCIACIONI OEKO-TEX (Zvicër): ne blejmë materiale të paendura që janë testuar për mungesë të substancave të dëmshme sipas Oeko-Tex®Standard 100. Pelenat Babylino janë kontrolluar sipas kritereve më të rrepta që u korrespondojnë produkteve për fëmijë nga mosha 0-3 vjec, për mungesë të lëndëve të dëmshme.

Instituti PASTEUR (Greqi): ka certifikuar produktet tona për veprimin anti-bakterial.

HY-TEC Hygiene Technologies (Gjermani): teste të jashtme kryhen për të provuar efektivitetin e produkteve tona dhe të sigurojnë vlefshmërinë e pohimeve të marketingut.

Grupi DERMSCAN (France)

Instituti PRODERM i Kërkimeve Dermatologjike të Aplikuara (Gjermani)

SPITALI DERMATOLOGJIK A. SYGGROS (Greqi):  ne bëjmë teste NË PËRDORIM për të gjitha produktet tona nën supervizimin dermatologjik, gjinekologjik ose pediatrik në varësi të kategorisë së produktit. Miqësia me lëkurën e përdoruesit të produkteve tona gjatë përdorimit real ka shumë rëndësi për kompaninë tonë.

Kompania jonë është kundër testimit tek kafshët.

Share on FacebookTweet about this on Twitter