Гаранции за високо качество

MEGA S.A. присъства на пазара за лична хигиена повече от 30 години и произвежда продукти с най-високо качество, базирано на вътрешната система по качество (напълно автоматизирана и компютъризирана) и външни лаборатории.

Системата за качество на MEGA включва тяхната вътрешна лаборатория, която е оборудвана с най-модерната технология и опитен персонал, ежедневно наблюдава всички етапи от производственния процес и следи за представянето на машините и производствените единици.

 • Избиране  на доставчиците;
 • Контрол върху притока на суровини;
 • Контрол по спецификациите на новите суровини и продуктовата линия;
 • Контрол върху механичната и технологичната база;
 • Онлайн камери, които следят всеки продукт и го сравняват с прототипа и в случай на несъответствие, автоматично го отхвърлят;
 • Вътрешни лабораторни тестове;
 • Контрол по качеството на крайния продукт;
 • Съществува автоматична система за жалби на потребителя;
 • Панелно тестване на продуктите от консуматорите;
 • Контрол на суровините според методите EDANA и INDA. Суровините са контролирани на базата на партидния номер на доставчика.
 • Вътрешни лабораторни тестове***;
 • Вътрешен микробиологичен контрол;
 • Представяне на крайния продукт (манекени от лабораторията Courtray за тестване и квалификация на бебешките пелени за еднократна употреба);
 • Чести вътрешни панелни тестове.

* нашите вътрешни лаборатории са екипирани с най-модерната технология и високо квалифициран персонал, който ежедневно следи продуктовите спецификации и ги сравнява с конкуренцията.

Външни лаборатории

Нашата компания работи заедно с всички оторизирани лаборатории и официални организации в нашата сфера.

EDANA-INDA (Белгия-САЩ): всички наши суровини са контролирани според общоприети метод. Ние следваме всички дебати, за да сме информирани за най-новите регулации.

COURTRAY LABORATORY (Франция): Ние потвърждаваме резултатите от вътрешните си лабораторни тестове като ги изпращаме за двойна проверка в лаборатория COURTRAY. Всички размери на нашите Бебешки пелени за еднократна употреба от Премиалната гама се тестват от 2010г. и са сертифицирани като клас А.

OEKO-TEX ASSOCIATION (Швейцария): Ние купуваме нетъкани текстили, които са тествани за вредни субстанции според стандарта Oeko-Tex® 100. Бебешките пелени за еднократна употреба Babylino са тествани за вредни субстанции по строги критерии, отговарящи за възрастовата група 0-3 годишни.

PASTEUR Institute (Гърция): сертифицира нашите продукти за антибактериалност.

HY-TEC Hygiene Technologies (Германия): външни тестове се правят, за да се докаже ефективността на нашите продукти и да се докаже валидността на нашите маркетингови обещания.

DERMSCAN group (Франция)

PRODERM (Институт за дерматологични изследвания, Германия).

A. SYGGROS DERMATOLOGICAL HOSPITAL (Гърция):  Правим продуктово тестване на всички наши продукти под дерматологичен, гинекологичен и педиатричен надзор в зависимост от категорията на продукта. Качеството на продуктите, щадящи кожата при употреба от потребителя, е от голямо значение за нас.

Нашата компания е против тестовете върху животни.

Share on FacebookTweet about this on Twitter